Δράσεις

Οι δράσεις μας για την περίοδο που διανύουμε

2022 - 2023
  Σεπτέμβριος 2022
Σύστημα, δράση ανάβασης από την Αγέλη στην Ομάδα και από την Ομάδα στην Κοινότητα, στη ρεματία του Χαλανδρίου
  Οκτώβριος 2022
Σύστημα, εκδήλωση έναρξης περιόδου στο πάρκο Αττικής οδού
Ανιχνευτές, επιτραπέζια στη λέσχη
Ανιχνευτές, επίσκεψη σε δωμάτιου εκτόνωσης θυμού
Ανιχνευτές, διήμερη εκδρομή στο Διόνυσο, επίσκεψη στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεντέλης
Βαθμοφόροι, συντήρηση του ιστού
Πρόσκοποι, πρότυπη ενωμοτία στην Πάρνηθα
Πρόσκοποι, πρότυπη Ομάδα στην Πάρνηθα
  Νοέμβριος 2022
Βαθμοφόροι, συμμετοχή στη συνάντηση Βαθμοφόρων Ανατολικής Αττικής στο Σοφικό Κορινθίας
Αγέλη, ημερήσια στο Άλσος Συγγρού
Ανιχνευτές, αγώνες αντιλογίας (debate) στη λέσχη