Σήματα ΣΕΠ

Λογότυπα και σήματα Ελληνικού Προσκοπισμού

Παγκόσμιο Γραφείο: Λυκόπουλα:
Έμβλημα / με μωβ πλαίσιο Λογότυπο με γράμματα
Λογότυπο / με μωβ πλαίσιο Λογότυπο
Ελληνικό λογότυπο / με μωβ πλαίσιο 1ο αστέρι
Ελληνικός Προσκοπισμός: 2ο αστέρι
Λογότυπο Χρυσός λύκος
Αγγλικό λογότυπο 1ος εξάδας
Αυτοκόλλητο 2ος εξάδας
Έμβλημα Κοινωνική συνεργασία
Τριφύλλι κενό Πνευματική καλλιέργεια
Τριφύλλι γεμάτο Σωματική αγωγή
Τριφύλλι αφαιρετικό Τεχνικές δεξιότητες
Σήμα υπόσχεσης Ζωή υπαίθρου
  Ναυτοπρόσκοποι: Ειδική Αεροπροσκόπων
Λογότυπο με γράμματα Ειδική Ναυτοπροσκόπων
Λογότυπο Ειδική: Φίλος της ζωής
Σήμα μανικιού Ειδική: Πολιτιστική κληρονομία
  Αεροπρόσκοποι: Ειδική: Προστασία περιβάλλοντος
Λογότυπο με γράμματα 1η κατασκήνωση
Λογότυπο 2η κατασκήνωση
Σήμα μανικιού 3η κατασκήνωση
  Ανιχνευτές: 4η κατασκήνωση
Λογότυπο με γράμματα Λύκος καπέλου
Λογότυπο   Πρόσκοποι:
Σήμα Δάφνης Λογότυπο με γράμματα
Σήμα δοκιμασίας Έθνους Λογότυπο
Σήμα Έθνους Χάλκινο βέλος
  Δίκτυο: Αργυρό βέλος
Λογότυπο με γράμματα Χρυσό βέλος
Λογότυπο Χρυσό τρίφυλλο
Σακίδιο του εξερευνητή Ενωμοτάρχης
Σακίδιο του πληρώματος Υπενωμοτάρχης
Σακίδιο του ταξιδιώτη Επαγγέλματα
Ταξιδευτής του κόσμου Περιβάλλον
Πρόσκοπος του κόσμου Συλλογές
Ομάδα υποστήριξης Προσκόπου του κόσμου Βραβεύσεις
  Καθήκοντα Ενηλίκων Ανθρώπινα δικαιώματα
Αρχηγός Τμήματος Ενεργός πολίτης
Υπαρχηγός Τμήματος Παγκόσμια συναδέλφωση
Αρχηγός Συστήματος Επιστήμη και τεχνολογία
Υπαρχηγός Συστήματος Πολιτιστική κληρονομιά
Περιφερειακός Έφορος & Γενικός Έφορος Τέχνες και γράμματα
Έφορος Περιφερειακής Εφορείας & Έφορος Γενικής Εφορείας Αθλήματα
  Σύστημα: Αθλητική αναψυχή
Λογότυπο Θεωρία αθλητικής επιστήμης
Λογότυπο με γράμματα πλάι Διατροφή και μαγειρική
Λογότυπο με γράμματα κάτω Φροντίδα φυτών και ζώων
Αυτοκόλλητο ΣΕΠ - Συστήματος Πολυκατασκευές και επισκευές
  Ενωμοτίες: Αέρας
Ενωμοτία Σαυρών Θάλασσα
Ενωμοτία Πιράνχας Γη
Ενωμοτία Μυρμηγκιών    
Περισσότερα

Σχεδιασμός & επανασχεδιασμός: Demos Graphics

Ο σχεδιασμός των σημάτων κλάδου Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών, Προσκοπικού Δικτύου, καθηκόντων Ενηλίκων, ειδικότητας Αεροπροσκόπων και Συστήματος, έγινε από το βαθμοφόρο μας Δημοσθένη Μαθιόπουλο "Αστακό".

Όλα τα υπόλοιπα σήματα που παρουσιάζονται είναι επεξεργασμένα από την αρχή από τον "Αστακό".

Παρακαλείστε όταν κάνετε χρήση των παραπάνω σημάτων σε σελίδες και έντυπα να κάνετε ανάφορά είτε της σελίδας μας, είτε του σχεδιαστή μας.