Περισσότερα Σήματα

Λογότυπα και σήματα Ελληνικού Προσκοπισμού

Πίσω

Περιφερειακές Εφορείες:  
Απόδημος Ελληνισμός Μαγνησία
Αθήνα Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Ανατολική Αττική Δυτική Μακεδονία
Δυτική Αττική Κεντρική Μακεδονία
Νότιος Αττική Ανατολική Πελοπόννησος
Δωδεκάνησος Δυτική Πελοπόννησος
Βορειοδυτική Ελλάδα Σαρωνικός
Κέρκυρα Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Ανατολική Κρήτη Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία
Δυτική Κρήτη Θεσσαλονίκη
Κυκλάδες Χίος
Λέσβος Γενική Εφορεία
       
   
  Παλαιοί Πρόσκοποι:   Διάφορα
Λογότυπο διεθνούς φιλίας Ανακλυκλωση Κινητών
Λογότυπο ΚΕΠΠΕ Panda Badge
       
       
  110 Χρόνια Πρόσκοποι   Πρόσκοποι με Σακίδιο
110 Χρόνια λευκό Λυκόπουλο με Σακίδιο
110 Χρόνια μπλε Πρόσκοπος με Σακίδιο
110 Χρόνια μπλε - μωβ Ανιχνεύτρια με Σακίδιο
    Ενήλικος με Σακίδιο
       
       
  Άγης & Έλλη    
'Ελλη με πυξίδα Άγης με χάρτη
Έλλη εξερευνεί Άγης σφυρίζει
Άγης Πυρά Έλλη Πυρά
Πυρά Άγης & Έλλη βάθρο
       

Σχεδιασμός & επανασχεδιασμός: Demos Graphics

Ο σχεδιασμός των σημάτων Γενικής Εφορείας, Ανατολικής Αττικής, Αθήνας, Ανατολικής & Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και ο επανασχεδιασμός των σημάτων Αποδήμων, Κέρκυρας, Λέσβου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ανατολικής Πελοποννήσου, Σαρωνικού, Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και Ανακύκλωσης Κινητών έγινε από το βαθμοφόρο μας Δημοσθένη Μαθιόπουλο "Αστακό".

Οι φιγούρες με τα σακίδια βασίζονται σε σχέδιο με μολύβι της Βαθμοφόρου Λίλυαν Μπλαζουδάκη από το 2ο Π Ψυχικού και σε ηλεκτρονική επεξεργασία και χρωματισμό από τον "Αστακό".

Οι φιγούρες του Άγη και της Έλλης είναι από τη Βαθμοφόρο του 1ου Π Παιανίας Δάφνη Εμπεδοκλή.

Παρακαλείστε όταν κάνετε χρήση των παραπάνω σημάτων σε σελίδες και έντυπα να κάνετε ανάφορά είτε της σελίδας μας, είτε του σχεδιαστή μας.