Περισσότερα Σήματα

Λογότυπα και σήματα Ελληνικού Προσκοπισμού

Πίσω

Περιφερειακές Εφορείες:  
Απόδημος Ελληνισμός Μαγνησία
Αθήνα Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Ανατολική Αττική Δυτική Μακεδονία
Δυτική Αττική Κεντρική Μακεδονία
Νότιος Αττική Ανατολική Πελοπόννησος
Δωδεκάνησος Δυτική Πελοπόννησος
Βορειοδυτική Ελλάδα Σαρωνικός
Κέρκυρα Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Ανατολική Κρήτη Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία
Δυτική Κρήτη Θεσσαλονίκη
Κυκλάδες Χίος
Λέσβος Γενική Εφορεία
       
   
  Παλαιοί Πρόσκοποι:   Διάφορα
Λογότυπο διεθνούς φιλίας Ανακλυκλωση Κινητών
Λογότυπο ΚΕΠΠΕ Panda Badge
       
       
  Πρόσκοποι με Σακίδιο    
Λυκόπουλο με Σακίδιο Ανιχνεύτρια με Σακίδιο
Πρόσκοπος με Σακίδιο Ενήλικος με Σακίδιο
       
       
  Άγης & Έλλη    
'Ελλη με πυξίδα Άγης με χάρτη
Έλλη εξερευνεί Άγης σφυρίζει
Άγης Πυρά Έλλη Πυρά
Πυρά Άγης & Έλλη βάθρο
       

Σχεδιασμός & επανασχεδιασμός: Demos Graphics

Ο σχεδιασμός των σημάτων Γενικής Εφορείας, Ανατολικής Αττικής, Αθήνας, Ανατολικής & Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και ο επανασχεδιασμός των σημάτων Αποδήμων, Κέρκυρας, Λέσβου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Σαρωνικού, Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και Ανακύκλωσης Κινητών έγινε από το βαθμοφόρο μας Δημοσθένη Μαθιόπουλο "Αστακό".

Οι φιγούρες με τα σακίδια βασίζονται σε σχέδιο με μολύβι της Βαθμοφόρου Λίλυαν Μπλαζουδάκη από το 2ο Π Ψυχικού και σε ηλεκτρονική επεξεργασία και χρωματισμό από τον "Αστακό".

Οι φιγούρες του Άγη και της Έλλης είναι από τη Βαθμοφόρο του 1ου Π Παιανίας Δάφνη Εμπεδοκλή.

Παρακαλείστε όταν κάνετε χρήση των παραπάνω σημάτων σε σελίδες και έντυπα να κάνετε ανάφορά είτε της σελίδας μας, είτε του σχεδιαστή μας.