Αγέλη Λυκοπούλων

Β - Ε Δημοτικού

Τα λυκόπουλα, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7 - 11 ετών αποτελούν την Αγέλη Λυκοπούλων, που χωρίζεται σε παρέες 4 - 6 παιδιών, τις Εξάδες. Ο διαχωρισμός αυτός εξυπηρετεί την όλη λειτουργία της Αγέλης και βοηθά τα Λυκόπουλα στο να αποκτήσουν νέους φίλους.

Οι δραστηριότητες της Αγέλης κατευθύνονται από το συμβούλιο των βαθμοφόρων και περιλαμβάνουν στοιχεία από τους 5 Τομείς Ενδιαφερόντων (Πνευματική Καλλιέργεια, Υπαίθρια ζωή, Σωματική Αγωγή, Τεχνικές Δεξιότητες και Κοινωνική Συνεργασία).

Μέσα από το παιχνίδι, που αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο όλων των δράσεων αναπτύσσεται η φαντασία του παιδιού και διοχετεύεται σε εκδηλώσεις, που το διαπαιδαγωγούν και το διδάσκουν.

Το πρόγραμμα της Αγέλης δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, να γίνει χρήσιμος στον εαυτό του και στο άμεσο περιβάλλον του και να συνηθίσει στην ιδέα της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

 

 

"Η Κραυγή μας"

Μια σταλιά μα τρομεροί
μια Αγέλη δυνατή
3ο είναι τ'όνομα μας
στο Χαλάνδρι η φωλιά μας!