Παλιοί Αρχηγοί

Αρχηγοί του Συστήματος μας από το 1988

Πίσω

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΕΛΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟ
1988 - 1989 Δρυμούσης Δ - Κάρνιακ Ν -  
1989 - 1990 Δρυμούσης Δ - Κάρνιακ Ν -  
1990 - 1991 Φιλιππόπουλος Κ - Κάρνιακ Ν -  
1991 - 1992 Φιλιππόπουλος Κ - Κάρνιακ Ν -  
1992 - 1993 Φιλιππόπουλος Κ - Γρηγορόπουλος Δ -  
1993 - 1994 Γρηγορόπουλος Δ - Γρηγορόπουλος Δ -  
1994 - 1995 Γρηγορόπουλος Δ - Γρηγορόπουλος Δ -  
1995 - 1996 - - - -  
1996 - 1997 Τζιανετόπουλος Σ - Θανάσουλας Δ -  
1997 - 1998 Τζιανετόπουλος Σ - Τσακίρης Χ Τζιανετόπουλος Σ  
1998 - 1999 - - - -  
1999 - 2000 Μουζάκη Ε Πάλλης Α Μουζάκης Ν -  
2000 - 2001 Μουζάκη Ε Σγουρίδη Χ Μουζάκης Ν Γρηγορόπουλος Δ  
2001 - 2002 Μουζάκη Ε Σγουρίδη Χ Μουζάκης Ν Γρηγορόπουλος Δ  
2002 - 2003 Μουζάκη Ε, Γρηγορόπουλος Δ Αλαμάνη Μ Γρηγορόπουλος Δ -  
2003 - 2004 Γρηγορόπουλος Δ Αλαμάνη Μ Μαθιόπουλος Δ Μαθιόπουλος Δ  
2004 - 2005 Γρηγορόπουλος Δ Αλαμάνη Μ Μαθιόπουλος Δ -  
2005 - 2006 Γρηγορόπουλος Δ - Μαθιόπουλος Δ -  
2006 - 2007 Γρηγορόπουλος Δ Μαθιόπουλος Δ Παπαγεωργόπουλος Α Μαθιόπουλος Δ -
2007 - 2008 Γρηγορόπουλος Δ Μαθιόπουλος Δ Παπαγεωργόπουλος Α, Καραγιώργου Α Μαθιόπουλος Δ -
2008 - 2009 Γρηγορόπουλος Δ Μαθιόπουλος Δ Μαθιόπουλος Δ Μαθιόπουλος Δ -
2009 - 2010 Μαθιόπουλος Δ, Στόκας Ι Μηλιαρέσης Κ Μαθιόπουλος Δ Μαθιόπουλος Δ -
2010 - 2011 Στόκας Ι Μηλιαρέσης Κ Μαθιόπουλος Δ Χατζηδάκης Σ -
2011 - 2012 Στόκας Ι Μηλιαρέσης Κ Μαθιόπουλος Δ Παπαγιαννόπουλος Φ -
2012 - 2013 Στόκας Ι Νταλάκα Χ Καλογεράκη Ε Παπαγιαννόπουλος Φ -
2013 - 2014 Στόκας Ι Νταλάκα Χ Καλογεράκη Ε Παπαγιαννόπουλος Φ -
2014 - 2015 Στόκας Ι, Μαθιόπουλος Δ Καλαντζή Ε Ευαγγελινού Α, Διάκοβα Α Μαθιόπουλος Δ -
2015 - 2016 Μαθιόπουλος Δ Καλαντζή Ε Διάκοβα Α, Καραμάνης Ν Μαθιόπουλος Δ Καλογεράκη Ε
2016 - 2017 Μαθιόπουλος Δ Καλαντζή Ε Καραμάνης Ν Χατζηδάκης Σ -
2017 - 2018 Μαθιόπουλος Δ Πρόκος Δ & Καραλή Ι Καραμάνης Ν Μαθιόπουλος Δ -
2018 - 2019 Μαθιόπουλος Δ, Καλαντζή Ε Πρόκος Δ Διαβάτη Χ Καραμάνης Ν Ασλανίδης Κ
2019 - 2020 Καλαντζή Ε Διαμαντάτος Χ Μαθιόπουλος Δ Καραμάνης Ν Ασλανίδης Κ
2020 - 2021 Καλαντζή Ε Στέτσικας Ε Αβερκιάδης Χ Πρόκος Δ Ασλανίδης Κ
2021 - 2022 Καλαντζή Ε, Μαθιόπουλος Δ Στέτσικας Ε Αβερκιάδης Χ Μαθιόπουλος Δ Ασλανίδης Κ
2022 - 2023 Μαθιόπουλος Δ Στέτσικας Ε Κιάμος Α Τζέκας Α Διαβάτη Χ
2023 - 2024 Μαθιόπουλος Δ Σκουμπρή Ο Κώτσιος Α Μισιακού Ε -
           
Ενεργά Στελέχη Παλιά Στελέχη